Apple showroom

MobiCom 2008 Дотор тохижилт Чингэлтэй дүүрэг

"Олимп" салбар

MobiCom 2018 Дотор тохижилт Хан-Уул дүүрэг

EXPO stand MobiCom 2014

MobiCom 2014 Дотор тохижилт Хан-Уул дүүрэг

Mobicom улаанбаатар түншлэл 2006

MobiCom 2006 Дотор тохижилт Хан-Уул дүүрэг

MobiCom шинэ жилийн тохижилт

MobiCom 2009 Дотор тохижилт Чингэлтэй дүүрэг

"TEDY" үзэсгэлэнгийн танхим

MobiCom 2018 Дотор тохижилт Дархан

ICT expo 2011 G-mobile

G-mobile 2011 Дотор тохижилт Хан-Уул дүүрэг

"Uncle boars" cafe

Иргэн А 2012 Дотор тохижилт Ƃaяʜгoл дγγpэг