Western shooting

CEC XXK 2016 Дотор тохижилт Эрдэнэт хот

"MAX RIDER" sports shooting

CEC XXK 2014 Дотор тохижилт Сүхбаатар дүүрэг

"Pirate" sport shooting

CEC XXK 2017 Дотор тохижилт Баянгол дүүрэг

"Зайрмагны мангас" 3D хаяг

CEC XXK 2014 Дотор тохижилт Баянгол дүүрэг

"GAME LAND" 3D хаяг

CEC XXK 2017 Дотор тохижилт Баянгол дүүрэг

"Анчин" sport shooting

CEC XXK 2014 Дотор тохижилт Баянгол дүүрэг

Шинэ жилийн тохижилт

MobiCom 2010 Дотор тохижилт Чингэлтэй дүүрэг

"NOKIA" үзэсгэлэнгийн танхим

MobiCom 2007 Дотор тохижилт Чингэлтэй дүүрэг