Иргэн Пүрэвдорж 2008 Дотор тохижилт Баянгол дүүрэг