Татварын ерөнхий газар 2016 Дотор тохижилт Сүхбаатар дүүрэг