Hollywood restaurant

CEC XXK 2014 Дотор тохижилт Чингэлтэй дүүрэг

Гар утас цэнэглэгч

MobiCom 2016 Дотор тохижилт Сүхбаатар дүүрэг

Улаанбаатар түншлэл Expo

PEPSI 2011 Дотор тохижилт Хан-Уул дүүрэг

TG computer center

Омнифорсе ХХК 2010 Гадна тохижилт Чингэлтэй дүүрэг

"TG" computer center

Омнифорсе ХХК 2010 Дотор тохижилт Чингэлтэй дүүрэг

ICT expo 2013 MagicNet

MagicNet 2008 Дотор тохижилт Хан-Уул дүүрэг

ICT expo 2014 G-Mobile

G-Mobile 2014 Дотор тохижилт Хан-Уул дүүрэг

ICT expo 2008 MoBicom

MobiCom 2008 Дотор тохижилт Хан-Уул дүүрэг